15.07. бастап қолданылатын "ECO СENTER BANK" АҚ-дағы БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫ

Приложение 1 Условия открытия и ведения текущего счета новая редакция 34 Kb
Приложение 1_2 Заявление на изменение данных и закрытие счета Изм 35 Kb
Приложение 3 Условия размещения банковского вклада 28 Kb
Приложение 3 Условия размещения банковского вклада с 17/01/22 24 Kb
Приложение 4 Условия осуществления вкладных операций Овернайт 24 Kb
Приложение 5 1 Заявление на выпуск перевыпуск международной корпоративной 35 Kb
Приложение 6 Условия оказания услуг в рамках зарплатного проекта 27 Kb
Приложение 6_1 Заявление на предоставление услуг по зарплатному 25 Kb
Приложение 7_2 Анкета для ТСП для предоставления услуги Торговый 48 Kb
Приложение 8 Услуги ИЭ_изм_5 31 Kb
Приложение 8_1 объединение с 8_2 ком УОК Изм 5 23 Kb
Приложение 9 Условия аренды индивидуального сейфа ячейки 1 22 Kb
Приложение 9_1 Заявление на аренду индивидуального сейфа ячейки 26 Kb

Жеке тұлғаларға қызмет көрсету бойынша базалық тарифтер, 04.10.2021 ж. өзгертулермен, «Бөлшек сауда бизнесі» Блогының Басқарма комитетінің шешімімен бекітілген (12.02.2019 жылғы №4 мәжіліс Хаттамасынан үзінді көшірме).