07.07.22

«Есо Сenter Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) Директорлар кеңесі Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен мәміле жасау туралы шешім қабылдады, оны жасауға Банктің мүддесі бар-Банктің бөлшек бизнес клиенттері алдындағы міндеттемелері бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-дан борышты аудару.