21.06.22

21.06.2022 ж. Директорлар кеңесінің № 1/0621 шешімімен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) Басқармасының құрамы өзгертілді:

Құрамнан шығарылды: Тимченко А.И.

Басқарма құрамы:

1. Владимиров Руслан Владимирович – Басқарма төрағасы

2. Асылбек Ержан Асылбекұлы – Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі